Scrisoare pastorală: Lângă icoana mamei noastre cereşti

Ave Maria! Salve Regina! Alături de celelalte mari sanctuare şi locuri de pelerinaj din Europa şi din România, Cacica reprezintă o adevărată oază de spiritualitate creştină, iar basilica minor de aici poate fi considerată ca un loc de mărturie de credinţă continuă şi o fericită catedră de întărire în viaţa de iubire şi de trăire a unei speranţe vii în pregătirea şi aşteptarea unei lumi mai bune şi mai drepte.

Cacica a fost şi va rămâne o adevărată şcoală deschisă de Maica Domnului, mama lui Isus şi mama tuturor celor ce se încred în el, un mijloc de întărire a încrederii în cel care este Mântuitorul lumii şi ajutorul tuturor.

Aici, Maria le spune tuturor ceea ce le spunea apostolilor şi ucenicilor, la nunta din Cana Galileii, atunci când nuntaşii nu mai aveau vin: "Faceţi tot ce vă va spune el" (In 2,5).

Aici, la Cacica, pelerinii găsesc, la umbra sanctuarului, ajutor şi alinare în toate nevoile materiale şi spirituale, sub mantia celei mai puternice ocrotitoare şi sub privirea ei plină de iubire şi milostivire.

Aici se află o mamă care n-a uitat şi nu poate uita de fiii ei ce trec prin această vale de lacrimi şi găsesc un nou şi continuu ajutor ceresc: e mama noastră cerească care a rămas şi rămâne mereu cu noi.

Ne-am bucurat cu toţii când Eminenţa sa cardinalul Joachim Meisner din Köln afirma despre sanctuarul din Maria Radna şi, desigur, şi despre celelalte sanctuare mariane din lume şi mai ales din Europa de Est: "Centrele de rugăciune mariană, adică lăcaşurile de pelerinaj, sunt pentru Biserică sursa acelor puteri supranaturale prin care ea poate accepta şi face faţă marilor provocări din vest şi est, din nord şi sud, nu doar cu chiu cu vai, ci cu brio".

În contextul celebrărilor ocazionate de binecuvântarea lucrărilor de renovare de la acest vestit monument istoric şi de cultură religioasă acelaşi cardinal spunea: "De trei sute de ani, în vremuri bune şi mai puţin bune, Maria a rămas fidelă poporului lui Dumnezeu aici, în patria voastră. Mai ales în perioada comunistă, asupra Bisericii de pe aceste meleaguri s-au exercitat presiuni atât din exterior cât şi din interior. Oamenii credincioşi erau consideraţi nedemni de încredere din punct de vedere politic şi uman. Maria Radna însă a fost ca o insulă în acest ocean al ateismului şi mizantropiei".

Nu sunt oare aceste cuvinte valabile şi pentru Cacica, şi pentru importanţa sanctuarului de aici, unde de mai bine de 200 de ani Maica Domnului continuă să fie venerată şi cinstită, unde ea îndreaptă spre toţi pelerinii, de ieri şi de azi, îndemnul şi apelul ei matern spre fiii credincioşi ai Bucovinei şi ai Moldovei şi spre celelalte ţinuturi alăturate?

Chemarea Maicii Domnului se îndreaptă spre toţi fiii ei, spre toţi cei care o recunosc ca mamă şi învăţătoare şi toţi sunt chemaţi să o asculte şi să se bucure de prezenţa şi iubirea ei.

Anul acesta, an închinat vieţii consacrate, apelul Maicii sfinte trebuie să aibă o rezonanţă specială în sufletul tuturor fraţilor şi surorilor ce au ales să-l urmeze pe Isus, după cum l-a urmat şi slujit ea, prima slujitoare şi modelul tuturor, îmbrăţişând cu tot sufletul sfaturile evangelice adresate celor care doresc o viaţă mai intens spirituală spre slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor.

În acest sens recomandăm tuturor familiilor consacrate din dieceză să răspundă la aşteptarea mamei noastre cereşti cu o iniţiativă de iubire şi preţuire, organizând un pelerinaj special, după modelul şi practica copiilor şi tinerilor din anii trecuţi.

Oficiul şi comisia ce se ocupă de pastoraţia vieţii consacrate vor organiza acest pelerinaj special din ajunul sărbătorii Ridicării Maicii Domnului la Cer.

Cucernicii părinţi parohi şi capelani sunt invitaţi să ofere slujirea lor pelerinilor ce se vor îndrepta spre acest loc binecuvântat, îi vor întâmpina cu bucurie, răspunzând la dorinţa tuturor pelerinilor de a se bucura de mângâierea primirii sfintelor taine, lângă altarul şi icoana ei miraculoasă.

Cucernicii părinţi, parohi şi vicari sunt rugaţi în acest sens să dea curs convocării şi programării prezentate de către PS Aurel, episcopul nostru auxiliar.

Suntem fericiţi să avem anul acesta mai mulţi oaspeţi - episcopi, preoţi şi pelerini din ţară şi străinătate -, realizând astfel, la marea sărbătoare a Maicii noastre cereşti, Madona Neagră din Cacica (15 august) o familie lărgită care se adună în jurul aceleia care vrea să ni-l arate şi să ni-l ofere pe Fiul său şi Mântuitorul nostru.

Vă dăm întâlnire, cu bucurie, la sărbătoarea pelerinajului marian anual de la Cacica 2015, cu o singură şi mare bucurie : "Ca toţi să fim una!" (In 17,21)

Iaşi, 4 august 2015
Sfântul Ioan Maria Vianney

Petru Gherghel, episcop de Iaşi

* * * Pelerinaj la Cacica, 14-15 august 2015. Programul

Ca în fiecare an, cu ocazia hramului, suntem invitaţi la sanctuarul sfintei Fecioare Maria de la Cacica. Aici avem ocazia să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darurile primite, să-i cerem prin mijlocirea mamei sale noi haruri atât pentru noi cât şi pentru cei dragi ai noştri: pentru copii şi tineri, pentru familii.

Şi pentru că anul acesta este dedicat persoanelor consacrate să o rugăm pe Maica Domnului, model strălucitor al vocaţiei, să mijlocească de la Isus harul statorniciei şi al fidelităţii pentru toţi cei consacraţi.

Programul pelerinajului

Pr. Daniel-Anton Lucaci, OFMConv.