Comunicat: Deschiderea Jubileului Milostivirii în Dieceza de Iaşi

Anul Sfânt al Milostivirii sau Jubileul Milostivirii, un timp special dedicat redescoperirii îndurării lui Dumnezeu faţă de oameni, va fi inaugurat, în Dieceza de Iaşi, printr-o celebrare solemnă, duminică, 13 decembrie 2015, în catedrala din Iaşi, începând cu ora 11.00, şi după-amiază, la ora 17.00, Cacica, iar la ora 18.00 la Bacău.

În prezenţa PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi a PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, la deschiderea solemnă a Anului Sfânt al Milostivirii în catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi vor participa membrii Consiliului Prezbiteral, ai Consiliului Pastoral Diecezan şi ai celorlalte structuri bisericeşti din Iaşi şi din dieceză, preoţi, seminarişti, călugări şi laici. La începutul celebrării, după procesiunea care va porni din catedrala veche, episcopul diecezei va deschide o poartă specială, numită poarta sfântă care aminteşte de Isus Cristos care a spus: "Eu sunt poarta" (In 10,7) şi de faptul că oamenii au deschisă mereu poarta către inima milostivă a lui Dumnezeu. Icoana cu Isus cel milostiv şi emblema acestui an, care îl reprezintă pe Isus, bunul păstor, care îl ia pe umerii săi pe omul rătăcit, vor sta în apropierea altarului.

În după-amiaza aceleiaşi zile va avea loc deschiderea altor două porţi sfinte, una în oraşul Bacău, în biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Paul", prezidată de PS Aurel Percă, şi alta, în sanctuarul marian din Cacica, prezidată de PS Petru Gherghel.

"Conştienţi de faptul că Dumnezeu nu încetează să deschidă larg «poarta inimii sale», că din inima Treimii, din interiorul cel mai profund al misterului lui Dumnezeu izvorăşte şi curge fără încetare marele fluviu al milostivirii, să alergăm cu toţii la tronul harului şi să trăim cu mare însufleţire şi bucurie acest an sfânt şi acest jubileu al milostivirii", îndeamnă păstorul diecezei într-o scrisoare-program trimisă tuturor parohiilor din dieceză.

Preoţii şi credincioşii sunt invitaţi în acest An al Milostivirii Divine să se apropie de Dumnezeu, să se împace cu el, să accepte harului lui oferit cu generozitate tuturor oamenilor, să experimenteze iertarea lui Dumnezeu în sacramentul Spovezii, să meargă în pelerinaj la una dintre porţile sfinte (Iaşi, Bacău şi Cacica), să participe la predicile speciale organizate în fiecare parohie cu ocazia misiunilor populare, să se îndrepte către Maria, Maica Milostivirii, să redescopere psalmii şi parabolele milostivirii din Sfânta Scriptură, să practice a fapte de milostenie trupească şi sufletească etc.

Marţi, 8 decembrie 2015, solemnitatea Neprihănitei Zămisliri a Preasfintei Fecioare Maria, când s-au împlinit 50 de ani de la închiderea Conciliului Vatican II, papa Francisc a deschis la Roma Anul Sfânt al Milostivirii rânduind ca în următoarea duminică să se celebreze acest moment şi în catedralele episcopale din lume.

Anul Sfânt al Milostivirii se va încheia la 20 noiembrie 2016, când în Biserica Catolică va fi sărbătoarea Cristos, Regele Universului. Se speră ca în acest an tot mai mulţi oameni să experimenteze milostivirea divină în viaţa lor, pentru ca apoi să poată la rândul lor să fie milostivi, răbdători şi iertători cu cei de lângă ei, cu care interacţionează în fiecare zi. Jubileul este un an "de har", care urmăreşte reînnoirea interioară, este o ocazie pentru ca oamenii să înceapă a fi mai buni.

Biroul de Presă
Pr. Cornel Cadar


Persoane de contact:
- Pr. Cornel Cadar: tel. 0745/850844; e-mail: cornel@ercis.ro
- Pr. Claudiu Bulai: tel. 0746/407635; e-mail: claudiu@ercis.ro

* * *

PS Petru Gherghel: Scrisoarea pastorală "Anul Jubiliar al Milostivirii"

Dintr-un antic obicei celebrarea solemnă actuală. La fiecare 25 de ani, dar cu excepţii

Vatican: Sfânta Liturghie şi deschiderea Porţii Sfinte (8 decembrie 2015)

Rugăciunea papei Francisc pentru Jubileul Milostivirii

Conferinţă de presă de prezentare a Jubileului Milostivirii (8 decembrie 2015 - 20 noiembrie 2016)

Jubileul Milostivirii şi indulgenţele

www.jubileul-milostivirii.catholica.ro