Întâlnirea persoanelor consacrate din zona Bucovina

Cu ocazia încheierii Anului Vieții Consacrate, surorile și frații din zona Bucovina s-au întrunit duminică, 31 ianuarie 2016, la sanctuarul marian de la Cacica, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru acest an de har. Sfânta Liturghie solemnă a fost prezidată de părintele paroh Daniel Lucaci OFMConv, iar predica a fost ținuta de pr. Anton Damian OFMConv.

La începutul sfintei Liturghii, pr. Daniel ne-a transmis un salut cordial din partea PS Petru Gherghel, care, din motive obiective, nu a putut să fie prezent personal la această sărbătoare.

La predică părintele a subliniat faptul că chemarea la viața consacrată este un dar gratuit din partea lui Dumnezeu, nu meritul nostru. Amintindu-ne de misiunea vieții noastre - a fi profeți - ne-a încurajat să fim martori ai lui Isus Cristos prin trăirea vieții de zi cu zi în așa fel încât să arătăm lumii întregi fața milostivă a lui Dumnezeu.

La sfârșitul sfintei Liturghii, părintele Daniel ne-a amintit încă o dată de îndemnul papei Francisc, adresat tuturor consacraților la început Anului Vieții Consacrate: "Să privim trecutul cu recunoștință, să trăim prezentul cu pasiune, devenind experți în comuniune și să îmbrățișam viitorul cu speranță".

Bucuria noastră a fost și mai mare pentru că am putut trece prin Poarta Milostivirii. Este frumos că acești doi ani, al Milostivirii și al Vieții Consacrate, s-au împletit pentru aproape două luni. Viața consacrată este un dar al milostivirii divine, milostivire pe care trebuie să o împărtășim cu ceilalți. Noi, cei consacrați, suntem chemați a fi semne ale îndurării lui Dumnezeu în casele noastre, în comunitățile parohiale, în activitățile pe care le desfășurăm, în viața de toate zilele.

Sărbătoarea s-a încheiat după un moment de comuniune frățească în care ne-am împărtășit experiențele din acest an. Mulțumim fraților franciscani pentru găzduirea acestei întâlniri.

Profităm de această ocazie pentru a mulțumi în mod deosebit episcopului nostru, PS Petru Gherghel. Dacă prin intermediul nostru "strălucește în dieceză lumina cea adevărată, Cristos Domnul", acest lucru este posibil și mulțumită rugăciunii, susținerii și aprecierii din partea Excelenței Sale PS Petru Gherghel.

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]

Sr. Diana Bielak, OP