Întâlnirea persoanelor consacrate din zona Bucovina

Cu ocazia încheierii Anului Vieţii Consacrate, surorile şi fraţii din zona Bucovina s-au întrunit duminică, 31 ianuarie 2016, la sanctuarul marian de la Cacica, mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru acest an de har. Sfânta Liturghie solemnă a fost prezidată de părintele paroh Daniel Lucaci OFMConv, iar predica a fost ţinuta de pr. Anton Damian OFMConv.

La începutul sfintei Liturghii, pr. Daniel ne-a transmis un salut cordial din partea PS Petru Gherghel, care, din motive obiective, nu a putut să fie prezent personal la această sărbătoare.

La predică părintele a subliniat faptul că chemarea la viaţa consacrată este un dar gratuit din partea lui Dumnezeu, nu meritul nostru. Amintindu-ne de misiunea vieţii noastre - a fi profeţi - ne-a încurajat să fim martori ai lui Isus Cristos prin trăirea vieţii de zi cu zi în aşa fel încât să arătăm lumii întregi faţa milostivă a lui Dumnezeu.

La sfârşitul sfintei Liturghii, părintele Daniel ne-a amintit încă o dată de îndemnul papei Francisc, adresat tuturor consacraţilor la început Anului Vieţii Consacrate: "Să privim trecutul cu recunoştinţă, să trăim prezentul cu pasiune, devenind experţi în comuniune şi să îmbrăţişam viitorul cu speranţă".

Bucuria noastră a fost şi mai mare pentru că am putut trece prin Poarta Milostivirii. Este frumos că aceşti doi ani, al Milostivirii şi al Vieţii Consacrate, s-au împletit pentru aproape două luni. Viaţa consacrată este un dar al milostivirii divine, milostivire pe care trebuie să o împărtăşim cu ceilalţi. Noi, cei consacraţi, suntem chemaţi a fi semne ale îndurării lui Dumnezeu în casele noastre, în comunităţile parohiale, în activităţile pe care le desfăşurăm, în viaţa de toate zilele.

Sărbătoarea s-a încheiat după un moment de comuniune frăţească în care ne-am împărtăşit experienţele din acest an. Mulţumim fraţilor franciscani pentru găzduirea acestei întâlniri.

Profităm de această ocazie pentru a mulţumi în mod deosebit episcopului nostru, PS Petru Gherghel. Dacă prin intermediul nostru "străluceşte în dieceză lumina cea adevărată, Cristos Domnul", acest lucru este posibil şi mulţumită rugăciunii, susţinerii şi aprecierii din partea Excelenţei Sale PS Petru Gherghel.

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Sr. Diana Bielak, OP