Pelerinajul credincioşilor din Parohia Sagna

În ziua de 2 aprilie 2016, în ajunul sărbătorii Divinei Îndurării, Parohia Sagna, la iniţiativa părintelui paroh Iacob Stolnicu, a organizat un pelerinaj la Poarta Sfântă de la Cacica, în cadrul Anului Jubiliar al Milostivirii.

După sfânta Liturghie de dimineaţă, un număr de 207 credincioşi: copii, tineri şi adulţi din comunitatea Sagna, în rugăciune şi cânt au luat drumul spre sanctuarul de la Cacica, în patru autocare, pentru a o cinsti pe preacurata Fecioara Maria, care l-a născut lumii pe Isus milostiv.

Intonând cântecul "Fecioara la munte", credincioşii parohiei Sagna au păşit prin Poarta Sfântă, aducând preamărire lui Isus milostiv. După cuvântul de salut a părintelui Daniel Anton Lucaci, paroh al sanctuarului de la Cacica, a urmat apoi o celebrare penitenţială ţinută de părintele Iacob Fabian.

După această celebrare peniteţială, s-a oficiat sfânta Liturghie, oferindu-se la final indulgenţa plenară tuturor credincioşilor pelerini. A urmat apoi prânzul, după care s-a făcut o oră de adoraţie rugându-se la ora 15:00 Coroniţa Divinei Îndurări.

"La ora 3 după-amiază să implori milă mai ales pentru cei care trăiesc în păcate şi încearcă să meditezi la pătimirea mea,.. sau roagă-te Calea crucii, dacă îndatoririle ţi-o permit. Dacă nu poţi, intră măcar pentru o clipa în capelă şi cinsteşte inima mea ... şi dacă nu poţi ... reculege-te în rugăciune măcar un moment acolo unde te afli. Este o oră de îndurare infinită pentru lumea întreagă. Nu voi refuza nimic sufletului care va cere haruri în numele pătimirilor mele. La această oră sfântă este momentul să unim crucea noastră, suferinţele noastre cu Crucea şi suferinţele lui Isus recitând o rugăciune scurtă cu încredere în milostivirea lui Dumnezeu, ca de exemplu: «O sânge si apă, care ai ţâşnit din preasfânta inimă a lui Isus, ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în tine!» sau «Isuse, mă încred în tine!»"

Înainte de plecare au înconjurat altarul, venerând icoana Maicii Domnului. După o scurtă vizită la mănăstirea Voroneţ, pelerinii săgneni au luat drumul casei mulţumindu-i Domnului prin rugăciune şi cânt pentru sfânta indulgenţă, pentru toate darurile primite de la Isus milostiv şi prin meritele preacuratei Fecioare Maria.

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]