Pelerinajul credincioșilor din Parohia Iugani

Sâmbătă, 30 aprilie 2016, comunitatea catolică din Iugani a trăit momente de har, de neuitat, la sanctuarul marian din Cacica. Peste 350 de pelerini au trecut prin Poarta Sfântă însoțiți de pr. Marcel Blaj, de pr. Eusebiu Tulbure, și de primarul comunei Mircești, Petre Antăluț.

După ce au invocat binecuvântarea Domnului și ocrotirea Sfintei Fecioare Maria, Regină, patroana comunității, preoții, persoanele consacrate și credincioșii iugăneni cu șase autocare și mai multe autoturisme au pornit la drum, în pelerinaj, la Cacica. "Venim o, Preacurată / Cu inimi iubitoare / Să-ți punem fiecare / O floare pe altar" sunt cuvintele care descriu trăirea interioară a fiecăruia, aceea de a pune pe altar floarea dorinței de a întâlni Milostivirea divină într-un loc special.

Acolo, după primirea binevoitoare a parohului locului, într-un glas de cântări entuziaste, mariane, mulțimea a pășit în casa Domnului trecând prin Poarta Sfântă.

A urmat pregătirea penitențială prin rugăciuni comune și spovezi particulare pentru doritori. În același timp, diverși cinstitori ai Maicii Domnului au cuprins în rugăciunea Rozariului pe cei dragi și apropiat, pe cei bolnavi și suferinzi, Biserica și omenirea întreagă.

Programul a continuat cu celebrarea Liturgică de la ora 11.00, oferindu-ne prilejul de a trăi duioșia Milostivirii divine prin Cuvântul ascultat ca și prin predica ținută. În esență, cuvântul de învățătură a subliniat iubirea filială a Mamei lui Isus și a Mamei noastre. Măicuța sfântă ne iubește, veghează asupra fiecărui fiu și fiice, este atentă la necesitățile și cererile noastre și se emoționează. O istorioară povestește că din ochii Mariei a curs o lacrimă la cererea unui suflet de a-l face tot mai asemănător cu Fiul ei, Isus. Sfânta Fecioară Maria - a continuat părintele - este cea care ne conduce la Isus, la iubirea și milostivirea Sa.

Hrăniți la masa Cuvântului și a sfintei Împărtășanii, ca o familie unită, mulțimea s-a orientat apoi spre un alt loc de comuniune și bucurie, în jurul unei alte mese, la un prânz pregătit de sărbătoare oferit de un sponsor generos și milostiv.

Cu forțele trupești revigorate, în jurul orei 15.00, am trăit cu credință intensă Ora Milostivirii divine. Toți, laolaltă, prin coronița Divinei Îndurări, prin rugăciuni și cântări înălțătoare am lăudat și adorat Milostivirea lui Dumnezeu; lui Isus euharisticul expus pe altar spre adorare i-am încredințat bucuriile și împlinirile, necazurile, lipsurile noastre și ale lumii, dar, mai ales, de a avea mereu inima milostivă a Domnului.

Reînnoirea sufletească, pacea, bucuria deplină, armonia interioară și exterioară din suflet și între noi, dăruirea pastorală a preoților franciscani, grija, efortul și atenția delicată a păstorilor sufletești din Iugani, disponibilitatea sponsorului anonim ne îndreaptă inima spre o adâncă recunoștință și o exclamație asemenea psalmistului: "...Lucruri mari a făcut Domnul cu noi; ne e plină inima de bucurie" (Ps 125,3).

Ce poate fi mai frumos, mai înălțător, mai îmbucurător, decât a fi o familie unită, a trăi iubirea fraternă, a simți tandrețea Mamei Milostivirii și a fi cuprins de îmbrățișarea Tatălui Milostiv.

Așa s-a încheiat o zi splendidă de har și binecuvântare, un drum, o întâlnire, o bucurie, pelerinaj de neuitat în Casa Milostivirii, la Poarta Sfântă din Cacica.

"Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul" ‚
" ...căci la toți din belșug/ milă împarți Marie".

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]

Sr. Iosefina Rediu, CIN