Pelerinajul credincioşilor din Parohia Iugani

Sâmbătă, 30 aprilie 2016, comunitatea catolică din Iugani a trăit momente de har, de neuitat, la sanctuarul marian din Cacica. Peste 350 de pelerini au trecut prin Poarta Sfântă însoţiţi de pr. Marcel Blaj, de pr. Eusebiu Tulbure, şi de primarul comunei Mirceşti, Petre Antăluţ.

După ce au invocat binecuvântarea Domnului şi ocrotirea Sfintei Fecioare Maria, Regină, patroana comunităţii, preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii iugăneni cu şase autocare şi mai multe autoturisme au pornit la drum, în pelerinaj, la Cacica. "Venim o, Preacurată / Cu inimi iubitoare / Să-ţi punem fiecare / O floare pe altar" sunt cuvintele care descriu trăirea interioară a fiecăruia, aceea de a pune pe altar floarea dorinţei de a întâlni Milostivirea divină într-un loc special.

Acolo, după primirea binevoitoare a parohului locului, într-un glas de cântări entuziaste, mariane, mulţimea a păşit în casa Domnului trecând prin Poarta Sfântă.

A urmat pregătirea penitenţială prin rugăciuni comune şi spovezi particulare pentru doritori. În acelaşi timp, diverşi cinstitori ai Maicii Domnului au cuprins în rugăciunea Rozariului pe cei dragi şi apropiat, pe cei bolnavi şi suferinzi, Biserica şi omenirea întreagă.

Programul a continuat cu celebrarea Liturgică de la ora 11.00, oferindu-ne prilejul de a trăi duioşia Milostivirii divine prin Cuvântul ascultat ca şi prin predica ţinută. În esenţă, cuvântul de învăţătură a subliniat iubirea filială a Mamei lui Isus şi a Mamei noastre. Măicuţa sfântă ne iubeşte, veghează asupra fiecărui fiu şi fiice, este atentă la necesităţile şi cererile noastre şi se emoţionează. O istorioară povesteşte că din ochii Mariei a curs o lacrimă la cererea unui suflet de a-l face tot mai asemănător cu Fiul ei, Isus. Sfânta Fecioară Maria - a continuat părintele - este cea care ne conduce la Isus, la iubirea şi milostivirea Sa.

Hrăniţi la masa Cuvântului şi a sfintei Împărtăşanii, ca o familie unită, mulţimea s-a orientat apoi spre un alt loc de comuniune şi bucurie, în jurul unei alte mese, la un prânz pregătit de sărbătoare oferit de un sponsor generos şi milostiv.

Cu forţele trupeşti revigorate, în jurul orei 15.00, am trăit cu credinţă intensă Ora Milostivirii divine. Toţi, laolaltă, prin coroniţa Divinei Îndurări, prin rugăciuni şi cântări înălţătoare am lăudat şi adorat Milostivirea lui Dumnezeu; lui Isus euharisticul expus pe altar spre adorare i-am încredinţat bucuriile şi împlinirile, necazurile, lipsurile noastre şi ale lumii, dar, mai ales, de a avea mereu inima milostivă a Domnului.

Reînnoirea sufletească, pacea, bucuria deplină, armonia interioară şi exterioară din suflet şi între noi, dăruirea pastorală a preoţilor franciscani, grija, efortul şi atenţia delicată a păstorilor sufleteşti din Iugani, disponibilitatea sponsorului anonim ne îndreaptă inima spre o adâncă recunoştinţă şi o exclamaţie asemenea psalmistului: "...Lucruri mari a făcut Domnul cu noi; ne e plină inima de bucurie" (Ps 125,3).

Ce poate fi mai frumos, mai înălţător, mai îmbucurător, decât a fi o familie unită, a trăi iubirea fraternă, a simţi tandreţea Mamei Milostivirii şi a fi cuprins de îmbrăţişarea Tatălui Milostiv.

Aşa s-a încheiat o zi splendidă de har şi binecuvântare, un drum, o întâlnire, o bucurie, pelerinaj de neuitat în Casa Milostivirii, la Poarta Sfântă din Cacica.

"Gustaţi şi vedeţi cât de bun şi milostiv este Domnul" ‚
" ...căci la toţi din belşug/ milă împarţi Marie".

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Sr. Iosefina Rediu, CIN