Pregătiri pentru pelerinajul bolnavilor la Cacica, 13 mai 2016

Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, în colaborare cu Programul "Servicii de Îngrijire la Domiciliu" al Centrului Diecezan Caritas Iaşi, Oficiul pentru Pelerinaje, Sanctuarul Cacica şi parohiile Diecezei de Iaşi organizează pelerinajul anual al bolnavilor la Cacica, în ziua de 13 mai 2016, Ziua Bolnavului în Dieceza de Iaşi.

Programul pelerinajului la Cacica, din ziua de vineri, 13 mai 2016:

- 09.30: Sosirea pelerinilor

- 10.00: Ritualul de primire a pelerinilor şi intrarea în sanctuar pe Poarta Sfântă

- 10.30: Recitarea sfântului Rozariu

- 11.00: Sfânta Liturghie pontificală, urmată de rugăciuni speciale către preasfânta Fecioară, pentru bolnavi

- 13.00: Prânzul (din pacheţele proprii)

- 14.00: Adoraţia euharistică şi binecuvântarea bolnavilor cu sfântul sacrament

- 14.45: Plecarea spre casă.

Pentru informaţii suplimentare despre pelerinaj se poate lua legătura cu: pr. Eugen Robu - responsabil al Oficiului pentru Pastoraţia Sanitară, tel. 0747/475718; pr. Lucaci Anton-Daniel, OFMConv. - rectorul sanctuarului de la Cacica, tel. 0230/237009, 0766/420629; Adriana Ianuş - coordonator executiv al Programului Servicii de Îngrijiri la Domiciliu, tel. 0752/557950.

În scrisoarea Oficiului pentru Pastoraţia Sanitară, trimisă preoţilor din Dieceza de Iaşi ca pregătire a acestui pelerinaj, se mai precizează:

"În Dieceza noastră a devenit deja tradiţie ca în această zi bolnavii să nu fie însoţiţi doar cu o rugăciune, ci să fie purtaţi în pelerinaj spre Cacica, spre Sanctuarul Maicii Domnului. În această Zi Mondială a Bolnavului putem să-i cerem lui Isus milostiv, prin mijlocirea Mariei, Mama sa şi a noastră, ca să ne dea nouă tuturor această dispoziţie de slujire a celor nevoiaşi şi în mod concret a fraţilor noştri şi a surorilor noştri bolnavi."

Preasfinţitul Petru Gherghel, episcop de Iaşi, ne cheamă şi anul aceasta în pelerinaj spre Maria, Mama noastră, pentru a ne arăta preţuirea faţă de persoanele aflate în suferinţă. Astfel, în ziua de vineri, 13 mai 2016, cei bolnavi însoţiţi de cei dragi, sub coordonarea preoţilor din parohie, a persoanelor consacrate şi a personalului medical, sunt aşteptaţi la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica.

Este important să se precizeze că, ţinând cont de anul în care ne aflăm, Anul Jubiliar al Milostivirii, toţi participanţii la acest moment de rugăciune, toţi credincioşii cu suflet într-adevăr căit, vor putea obţine indulgenţa plenară dacă vor intra pe Poarta Sfântă şi dacă vor participa cu evlavie la ceremonia celebrată în sanctuar.

Preoţii parohi şi persoanele consacrate sunt rugate:

- să organizeze la nivel parohial pregătirea bolnavilor, care să participe la pelerinajul diecezan al bolnavului de la Cacica;

- pe cât este posibil, să fie selectaţi bolnavii care deţin cărucioare medicale, pentru a uşura participarea lor la celebrări;

- să fie organizată deplasarea spre Cacica şi, acolo unde este necesar, să fie susţinute financiar costurile aferente pelerinajului;

- bolnavii cu probleme speciale să se asigure că au tratamentul medicamentos cu ei;

- să fie sensibili la această acţiune diecezană şi să organizeze rugăciuni speciale în biserica parohială pentru bolnavii care nu pot să se deplaseze la Cacica, deoarece în această zi se celebrează la nivel diecezan Ziua Bolnavului.

- să confirmaţi şi o eventuală prezenţă a Sfinţiei Voastre la acest pelerinaj şi să transmiteţi lista cu numărul bolnavilor şi numele parohiei până la data de 11 mai 2016.

Pentru aceeaşi zi, invitaţia călduroasă de a participa la pelerinaj este adresată tuturor voluntarilor şi persoanelor angajate în structurile asociaţiilor socio-caritative ale Diecezei de Iaşi. Prin prezenţa lor, medicii, asistenţii medicali şi sociali, personalul auxiliar medical, sunt chemaţi să contribuie la consolidarea comuniunii cu cei care suferă.

Pr. Eugen Robu

*

"Să ne încredem în Isus milostiv ca Maria: «Faceţi tot ce vă va spune» (In 2,5). În această Zi Mondială a Bolnavului putem să-i cerem lui Isus milostiv, prin mijlocirea Mariei, Mama sa şi a noastră, ca să ne dea nouă tuturor această dispoziţie de slujire a celor nevoiaşi şi în mod concret a fraţilor noştri şi a surorilor noştri bolnavi. Uneori această slujire poate să fie obositoare, apăsătoare, dar să fim siguri că Domnul nu va înceta să transforme efortul nostru uman în ceva divin. Şi noi putem fi mâini, braţe, inimi care-l ajută pe Dumnezeu să facă minunile sale, adesea ascunse. Şi noi, sănătoşi sau bolnavi, putem oferi trudele şi suferinţele noastre ca pe acea apă care a umplut amforele la nunta din Cana şi a fost transformată în vinul cel mai bun". (Din Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a XXIV-a Zi Mondială a Bolnavului)