Pelerinajul absolvenţilor de liceu, 2016

"Cu Maica Milostivirii la începutul maturităţii noastre" a fost tema pelerinajului la care au participat aproximativ 150 de elevi de clasa a XII-a, sâmbătă, 14 mai 2016 la sanctuarul de la Cacica, ediţia a patra. În mijlocul pelerinilor s-a aflat şi PS Petru Gherghel.

Maica Milostivirii la începutul maturităţii noastre".

După parcurgerea unor distanţe apreciabile, cu diferite mijloace de transport, grupurile, însoţite de preoţi şi profesori, s-au întâlnit la intrarea în Cacica. Aici, pelerinii, au fost întâmpinaţi de Preasfinţitul Petru Gherghel cu un cuvânt de salut. Cu rozariul în mână, grupul a pornit spre Sanctuar, invocând-o pe Maria în misterele de bucurie ale Rozariului şi în cântări alese. La intrarea în sanctuar am fost întâmpinaţi de rectorul sanctuarului, pr. Daniel Lucaci OFMConv., însoţit de mai mulţi preoţi.

Grupul de pelerini a trecut cu pietate, căinţă şi umilinţă prin Poarta Sfântă a Milostivirii.

A urmat un moment de cateheză susţinut de părintele Iulian Misariu de la Liceul Franciscan din Roman. În tot acest timp fiecare a avut posibilitatea de a primi iertarea milostivă a Tatălui în sacramentul Spovezii.

La ora 12.00, pelerinii au participat la sfânta Liturghie prezidată de Preasfinţitul Petru Gherghel, care a avut alături preoţii însoţitori ai grupului şi preoţii de la sanctuar.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Petru Gherghel a exprimat grija Bisericii pentru tineri şi încrederea acesteia în ei. A afirmat că Dumnezeu şi credinţa în el dă sens şi împlinire oricărei alegeri mature şi drepte. Sfânta Fecioară însoţeşte, orientează şi veghează pe orice tânăr în alegerile făcute. Viaţa fără Dumnezeu îşi pierde sensul, este goală. Pentru fiecare tânăr este vital să respecte în viaţă valorile învăţăturii creştine.

După-amiază, tinerii pelerini s-au unit cu Isus din Euharistie în timpul unei ore de adoraţie. Cu simplitate şi sinceritate şi-au deschis inimile lui Isus şi i-au încredinţat prezentul şi viitorul lor, l-au adorat şi i s-au închinat, uniţi cu sfânta Fecioară, prin invocaţii şi cântări înălţătoare.

Tinerii au venit la Maica Milostivirii de la Cacica în luna mai, luna florilor, închinată Sfintei Fecioare. Ei au pus la picioarele Mariei de la Cacica buchetul inimilor lor, ale cărui flori sunt: încredere, speranţă, angajare, discernământ, fermitate, cutezanţă, entuziasm, exuberanţă etc. Au pus în braţele Mamei Milostive năzuinţele şi planurile lor de viitor, s-au angajat ca în aceste planuri identitatea de creştin catolic şi credinţa în Dumnezeu să constituie fundament şi temelie pentru întreaga viaţă.

De asemenea, pelerinajul a avut loc în ajunul Rusaliilor. Tinerii pelerini au cerut Duhului Sfânt să reverse asupra lor înţelepciune, ştiinţă, putere şi tot belşugul de haruri, pentru a promova cu bine bacalaureatul şi a porni în viaţă maturi şi responsabili.

Tinerii pelerini, finalişti ai liceului, candidaţi la examenul maturităţii, s-au întors în localităţile lor copleşiţi de dragostea Tatălui ceresc, hrăniţi de Euharistie, luminaţi şi învăluiţi de Duhul Sfânt şi ocrotiţi de grija Mamei Milostive de la Cacica.

Iată câteva impresii ale participanţilor:

Prof. Tereza Herciu

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]