Pelerinajul credincioșilor din Parohia Iași "Adormirea Maicii Domnului"

Joi, 8 septembrie 2016, numeroși credincioși din Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Iași, însoțiți de pr. Pavel Beșleagă, au trăit momente deosebite de har cu ocazia pelerinajului anual la sanctuarul marian din Cacica.

Răspunzând unei chemări interioare, diverși cinstitori ai Maicii Domnului s-au îndreptat spre Cacica pentru a celebra cu iubire și bucurie nașterii unei copile, nașterea sfintei fecioare Maria, sau Crăciunul de toamnă așa cum este denumit în documente vechi.

Ajunși la destinație, după întâmpinarea și pregătirea spirituală inițiată de parohul locului, într-un glas de cântec marian, entuziast, comunitatea a pășit în casa Domnului trecând prin poarta sfântă. Purtând în suflet intenții de laudă, de mulțumire și de iubire, ne-am unit, apoi, într-un cor de rugăciune prin recitarea sfântului rozariu.

Prin Maria am ajuns la Isus, milostivirea divină întruchipată și manifestată prin sacramentul Spovezii pentru cei doritori de îmbrățișarea Tatălui milostiv.

Astfel, îmbrăcați în veșminte noi, de sărbătoare, la ora 11 participam la sfânta Liturghie concelebrată, într-o atmosferă de cântări alese și înălțătoare dedicate nașterii celei mai frumoase și sublime copile din istoria mântuirii, sfânta fecioară Maria.

Cu inimi iubitoare, ca o familie reunită în jurul mesei euharistice, ne-am hrănit și din cuvântul de învățătură al pr. Pavel Beșleagă, care, în esență, a subliniat nevoia de iubirea și ajutorul Mariei. Într-un oraș din Portugalia - a spus părintele - pe o pancartă era scris: "Oprește-ți pașii, fiul meu, fără mine nu vei ajunge departe. Daca ai nevoie, cheamă-mă". Predica s-a încheiat cu îndemnul de a o imita pe Maria, grabnic ajutătoare în vizită la verișoara sa Elisabeta ca și la nunta din Cana Galileii, model de tăcere și interiorizare în suferință, pe Calvar.

Finalul sfintei Liturghii a fost marcat de momentul cultural privind prezentarea cărții scrise de pr. dr. Fabian Doboș și domnul dr. Dănuț Doboș, intitulată Am suferit pentru Biserica lui Cristos. Pr. Alois Moraru, pr. Iosif Răchiteanu și sr. Lucia Vârgă au evocat personalitatea pr. Ioan Parțac (1927-1996) cu termenii de: erou al credinței în perioada comunistă, mărturisitor al preoției și apostol înflăcărat al Maicii Domnului la Cacica, timp de 18 ani, fiind promotorul pelerinajelor la acest sanctuar marian, diecezan.

Programul itinerariului spiritual a continuat cu momente de adorație euharistică, în jurul orei 14, în care toți, laolaltă, am lăudat și adorat milostivirea divină cerându-i iertare, ajutor și vindecare a minții și a inimii.

A urmat, apoi, un drum al urcușului și coborâșului pe ulițele din preajma bisericii. În peisajul autumnal al Bucovinei, am parcurs calea milostivirii, o cale simplă, o cale strâmtă, Calea crucii, meditând la suferințele lui Cristos și invocând ajutorul lui Dumnezeu pentru cei rămași acasă, pentru cei dragi, pentru cei bolnavi, suferinzi, pentru toate necesitățile Bisericii și ale omenirii.

Cu acest moment s-a încheiat o zi splendidă, o zi minunată, o zi în care fiecare își vedea împlinită dorința tainică a sufletului exprimată prin cuvintele: "Am venit, Măicuță, să te mai vedem", o zi de sărbătoare a bucuriei de a fi acasă, împreună mama și fiii, în care fiecare a experimentat tandrețea milostivirii Mamei cerești.

Ce poate fi mai frumos acum decât a exclama cu psalmistul: "Milostivirea Domnului în veci o voi cânta" (Ps 89,2) cu gând de bucurie și recunoștință pentru nenumăratele haruri și daruri primite, pentru dăruirea pastorală a preoților franciscani, pentru grija, efortul și atenția delicată a păstorilor sufletești din Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Iași.

"Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!" (Ps 34,8).

Mai multe imagini puteți vedea în [ albumul foto ]

Sr. Iosefina Rediu, CIN