Veniți, copii, la Maria!
Copiii, tinerii și Fecioara Maria

Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită! (Lc 1,48)
Faceți tot ce vă va spune el! (In 2,5)

Dragi copii și tineri, dragi seminariști
și aspiranți la viața consacrată,
iubiți cinstitori ai mamei noastre cerești,
dragi pelerini ai Maicii Preacurate,

Faptele Apostolilor notează că, după înălțarea lui Isus la cer, apostolii adunați în Cenacol s-au strâns în jurul Mariei, bucurându-se de darul lăsat de Isus ca testament atunci când era pe cruce: "Fiule, iată mama ta! Femeie, iată fiul tău!" (cf. In 19,26), așteptând ei împreună și în rugăciune să primească putere de sus, ca astfel să poată transmite tuturor evanghelia mântuirii, vestea cea nouă.

De la început, așadar, în Biserica înființată de Isus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, ca cel mai mare sacrament divin lăsat omenirii, apostolii au avut-o și au simțit-o pe Maria în mijlocul lor, susținând și încurajând, cu iubirea și rugăciunea ei, pe apostolii aleși de Isus în misiunea lor de a predica evanghelia tuturor popoarelor, până la sfârșitul lumii (cf. Fap 1,12-14).

Întreaga istorie a Bisericii a fost martoră a acestei lucrări de însoțire din partea Mariei, fiind venerată, cinstită și recunoscută ca "Născătoare de Dumnezeu" - Theotokos, bucurându-se mereu de calitatea de mamă a Bisericii și a tuturor membrilor ei.

Sărbătorile dedicate Maicii Preacurate au îmbogățit cultul creștin și au cimentat în conștiința creștinilor rolul și misiunea Mariei ca ocrotitoare a Bisericii și model de slujire a lui Dumnezeu pentru toți fiii Bisericii.

Părinții și marii sfinți ai Bisericii au mărturisit fără încetare această prezență și misiune a Mariei în Biserică, evidențiind rolul ei de mijlocitoare pe lângă Isus, Fiul ei.

Suntem cu toții martori ai acestei milenare cinstiri din partea credincioșilor din Răsărit și din Apus, iar ultimele declarații ale marilor papi - sfântul Ioan al XXIII-lea, fericitul Paul al VI-lea, sfântul Ioan Paul al II-lea, marele teolog Benedict al XVI-lea - au lăsat ca moștenire întregii creștinătăți o comoară și un tezaur încredințat Bisericii din timpurile noastre - adică actualului Sfânt Părinte papa Francisc - cu privire la alegerea Mariei ca ocrotitoare a Bisericii și mamă iubitoare a tuturor fiilor împărăției celei noi.

Evenimentele semnalate și proclamate de magisteriul Bisericii vin să întărească prezența și lucrarea Mariei în mijlocul poporului creștin, dovedindu-se ca o adevărată mamă ce îi însoțește pe toți fiii Bisericii, în toate bisericile și catedralele creștine și mai ales în locurile și sanctuarele unde ea a binevoit să-și arate fața ei milostivă și să împărtășească tuturor bucuria prezenței și mijlocirii ei, ca o chemare continuă la fidelitate și la iubire adevărată față de Cristos și Biserica sa.

Dragi copii, dragi tineri, iubiți cinstitori ai Maicii Domnului,

Trăind cu bucurie centenarul aparițiilor Maicii Sfinte de la Fatima în fața celor trei copilași, Francisc, Iacinta și Lucia, așa cum ne-a îndemnat mereu papa Francisc, ne întărim în credința că Maria a rămas și continuă să rămână ca o mamă iubitoare ce dorește să se apropie de noi, confirmând acea iubire avută de la început față de Isus și Biserica sa.

Știm că ea a voit să-i întâlnească pe fiii ei, în diferitele sanctuare sau locuri de pelerinaj, demonstrând, în fața diferitelor persoane, activitatea și prezența sa iubitoare față de toți fiii Bisericii.

Nu uităm că ea s-a îndreptat și continuă să se îndrepte către lume, uneori prin apariții miraculoase, prin semne și prin revelații particulare, dovedind că ea rămâne veșnic prezentă în Biserică, însoțindu-l pe Isus și revărsând peste cei care cred bogăția iubirii sale.

În seria de locuri predilecte ale Mariei din întreaga lume, dar și din țara noastră, noi știm că se află și sanctuarul din Cacica, spre care se îndreaptă cu bucurie gândul și chemarea noastră sufletească mereu, dar mai ales în aceste zile. E sanctuarul marian unde icoana Madonei Negre - o copie fidelă a Maicii Domnului de la Czestochowa - ne așteaptă să-și îndrepte din nou privirea spre noi și să ni-l să-l ofere pe Isus, fiul ei.

Trăind în spirit de credință evenimentul de acum o sută de ani, papa Francisc, împreună cu întregul cor al episcopilor din Fatima, ne invită să descoperim încă o dată prezența Maicii Domnului ce ne însoțește și ne cheamă astăzi să ieșim din întunericul păcatului, al necredinței și al urii, pentru a gusta adevărata pace și bucurie ce reiese din credința în Dumnezeul păcii și al armoniei dintre popoare.

Dând curs invitației Bisericii și a Sfântului Părinte, reînnoim acum, în preajma marii sărbători a Maicii Domnului - ocrotitoarea diecezei noastre, patroana catedralei noastre și inima sanctuarului de la Cacica -, invitația noastră de a marca plini de însuflețire acest moment de mare încărcătură spirituală și de a exprima această credință și bucurie, îndreptându-ne cu toții spre toate bisericile noastre, mai ales cele dedicate ei, pentru a o întâlni pe Maria ce a vegheat și veghează pentru noi, arătându-ne fața sa cea iubitoare și ocrotirea ei de mamă.

În acest spirit de comuniune cu Sfântul Părinte papa Francisc, cu toți episcopii și preoții, dar mai ales în comuniune cu nunțiul apostolic în România și Republica Moldova, arhiepiscop Miguel Maury Buendia - care va fi în periaoda 11-16 august 2017 în dieceza noastră și care vrea să ni se alăture ca pelerin al credinței și al cinstirii Maicii Domnului de la Cacica, venind cu bucurie la sanctuarul nostru -, așteptăm cu mare bucurie acest binecuvântat moment să o înconjurăm pe mama noastră cerească și să-i arătăm iubirea noastră filială.

Invitație
la ieșirea în întâmpinarea Maicii Domnului, care ne dă întâlnire la Cacica

În acest scop adresez tuturor, cu această scrisoare pastorală, invitația de a ieși în întâmpinare preacuratei Fecioare Maria, pornind spre Cacica, toți fiii ei, pentru a trăi împreună bucuria sărbătorii Maicii Domnului Înălțate la Cer, chiar în grădina ei din România, și mai mult în grădina noastră, din Dieceza de Iași, lângă sanctuarul ei din Cacica. Vrem să o facem ca un act comun de cinstire, înscriind gândul și dorința noastră în seria evenimentelor centenarului aparițiilor de la Fatima. Atunci și acolo cei trei copilași, cei trei mesageri curați și nevinovați, Francisc, Iacinta și Lucia, cu sufletul lor inocent și plin de iubire, au deschis un lung și nesfârșit drum, un pelerinaj pentru a putea întâlni mângâierile ei de mamă iubitoare.

Așadar, îndreptăm apelul nostru către voi toți, dragi copii și tineri ai diecezei noastre, ca însoțiți de preoții voștri, dar și de cei care-i ajută în drumul vostru spiritual, să participați pe jos - după o lungă tradiție -, cu bicicletele pe drumul specificat de organizatori, cu mașinile ori cu trenul ca întotdeauna, la pelerinajul special la Cacica, pelerinaj la care și-a exprimat dorința de a fi prezent și a vă întâmpina chiar nunțiul nostru apostolic, care nu numai că va dori să vă vadă, ci va avea bucuria să vă binecuvânteze pe toți, în numele Sfântului Părinte.

La sfânta Liturghie din seara de 14 august, destinată copiilor, ministranților, tinerilor, seminariștilor și persoanelor consacrate din dieceza noastră, îl vom putea înconjura pe Înaltul pelerin ce va prezida această Liturghie specială cu voi toți, micii și inimoșii pelerini, amintind tocmai întâlnirea Maicii Domnului de la Fatima cu cei trei copilași ce vor și acum să vă vorbească despre bucuria întâlnirii cu ea, mama cea bună a tuturor.

În acest sens, Oficiul pentru Pastorația Copiilor și Tinerilor, coordonat de pr. Felix Roca, și responsabilii cu grupul ministranților, ai Oficiului pentru Vocații, ai Oficiului pentru Pastorația Universitară, ai Oficiul pentru Pastorația Școlară vor orândui toate și vor mobiliza pe toți copiii și tinerii, cei ce o iubesc pe Maica Domnului, la o participare vie la acest moment al Mariei.

Părinții rectori și directori din seminariile și școlile din dieceză vor avea grijă ca un număr cât mai mare de tineri să ia parte la aceste momente înălțătoare. Frații și surorile din diferitele case călugărești sunt așteptați cu tinerii și tinerele ce aspiră la viața consacrată și care doresc să o cunoască pe Maria, modelul tuturor celor chemați mai aproape de Isus, adică în compania sa. Așteptăm cu bucurie diferitele coruri ale copiilor și tinerilor, precum și fanfara copiilor din Gherăești, ce va însoți cântarea micilor și marilor pelerini.

Rectorul sanctuarului din Cacica, însoțit de colaboratorii săi, se va îngriji de crearea cadrului cerut pentru efectuarea procesiunii spre sanctuar.

Programul va fi anunțat și prin site-ul episcopiei și va fi stabilit în colaborare cu Oficiul pentru Pastorația Copiilor și a Tinerilor, cu Oficiul pentru Viața Consacrată și cu cei ce împlinesc o misiune pentru formarea viitorilor membri activi ai Bisericii.

Participând cu vie credință și interes deosebit la acest pelerinaj la Maica Domnului de la Cacica, vom putea să fim cu toții, în acest an jubiliar, mai aproape de mama noastră cerească, ce nu ar putea uita niciodată pe niciunul dintre fii săi și frații lui Isus.

Azi venim, o, Fecioară,
lângă al tău sfânt altar;
lupta nu ne-nfioară
când ne-ajuți cu-al tău har.

Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de sus!

+ Petru Gherghel, episcop de Iași