Veniţi, copii, la Maria!
Copiii, tinerii şi Fecioara Maria

Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită! (Lc 1,48)
Faceţi tot ce vă va spune el! (In 2,5)

Dragi copii şi tineri, dragi seminarişti
şi aspiranţi la viaţa consacrată,
iubiţi cinstitori ai mamei noastre cereşti,
dragi pelerini ai Maicii Preacurate,

Faptele Apostolilor notează că, după înălţarea lui Isus la cer, apostolii adunaţi în Cenacol s-au strâns în jurul Mariei, bucurându-se de darul lăsat de Isus ca testament atunci când era pe cruce: "Fiule, iată mama ta! Femeie, iată fiul tău!" (cf. In 19,26), aşteptând ei împreună şi în rugăciune să primească putere de sus, ca astfel să poată transmite tuturor evanghelia mântuirii, vestea cea nouă.

De la început, aşadar, în Biserica înfiinţată de Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, ca cel mai mare sacrament divin lăsat omenirii, apostolii au avut-o şi au simţit-o pe Maria în mijlocul lor, susţinând şi încurajând, cu iubirea şi rugăciunea ei, pe apostolii aleşi de Isus în misiunea lor de a predica evanghelia tuturor popoarelor, până la sfârşitul lumii (cf. Fap 1,12-14).

Întreaga istorie a Bisericii a fost martoră a acestei lucrări de însoţire din partea Mariei, fiind venerată, cinstită şi recunoscută ca "Născătoare de Dumnezeu" - Theotokos, bucurându-se mereu de calitatea de mamă a Bisericii şi a tuturor membrilor ei.

Sărbătorile dedicate Maicii Preacurate au îmbogăţit cultul creştin şi au cimentat în conştiinţa creştinilor rolul şi misiunea Mariei ca ocrotitoare a Bisericii şi model de slujire a lui Dumnezeu pentru toţi fiii Bisericii.

Părinţii şi marii sfinţi ai Bisericii au mărturisit fără încetare această prezenţă şi misiune a Mariei în Biserică, evidenţiind rolul ei de mijlocitoare pe lângă Isus, Fiul ei.

Suntem cu toţii martori ai acestei milenare cinstiri din partea credincioşilor din Răsărit şi din Apus, iar ultimele declaraţii ale marilor papi - sfântul Ioan al XXIII-lea, fericitul Paul al VI-lea, sfântul Ioan Paul al II-lea, marele teolog Benedict al XVI-lea - au lăsat ca moştenire întregii creştinătăţi o comoară şi un tezaur încredinţat Bisericii din timpurile noastre - adică actualului Sfânt Părinte papa Francisc - cu privire la alegerea Mariei ca ocrotitoare a Bisericii şi mamă iubitoare a tuturor fiilor împărăţiei celei noi.

Evenimentele semnalate şi proclamate de magisteriul Bisericii vin să întărească prezenţa şi lucrarea Mariei în mijlocul poporului creştin, dovedindu-se ca o adevărată mamă ce îi însoţeşte pe toţi fiii Bisericii, în toate bisericile şi catedralele creştine şi mai ales în locurile şi sanctuarele unde ea a binevoit să-şi arate faţa ei milostivă şi să împărtăşească tuturor bucuria prezenţei şi mijlocirii ei, ca o chemare continuă la fidelitate şi la iubire adevărată faţă de Cristos şi Biserica sa.

Dragi copii, dragi tineri, iubiţi cinstitori ai Maicii Domnului,

Trăind cu bucurie centenarul apariţiilor Maicii Sfinte de la Fatima în faţa celor trei copilaşi, Francisc, Iacinta şi Lucia, aşa cum ne-a îndemnat mereu papa Francisc, ne întărim în credinţa că Maria a rămas şi continuă să rămână ca o mamă iubitoare ce doreşte să se apropie de noi, confirmând acea iubire avută de la început faţă de Isus şi Biserica sa.

Ştim că ea a voit să-i întâlnească pe fiii ei, în diferitele sanctuare sau locuri de pelerinaj, demonstrând, în faţa diferitelor persoane, activitatea şi prezenţa sa iubitoare faţă de toţi fiii Bisericii.

Nu uităm că ea s-a îndreptat şi continuă să se îndrepte către lume, uneori prin apariţii miraculoase, prin semne şi prin revelaţii particulare, dovedind că ea rămâne veşnic prezentă în Biserică, însoţindu-l pe Isus şi revărsând peste cei care cred bogăţia iubirii sale.

În seria de locuri predilecte ale Mariei din întreaga lume, dar şi din ţara noastră, noi ştim că se află şi sanctuarul din Cacica, spre care se îndreaptă cu bucurie gândul şi chemarea noastră sufletească mereu, dar mai ales în aceste zile. E sanctuarul marian unde icoana Madonei Negre - o copie fidelă a Maicii Domnului de la Czestochowa - ne aşteaptă să-şi îndrepte din nou privirea spre noi şi să ni-l să-l ofere pe Isus, fiul ei.

Trăind în spirit de credinţă evenimentul de acum o sută de ani, papa Francisc, împreună cu întregul cor al episcopilor din Fatima, ne invită să descoperim încă o dată prezenţa Maicii Domnului ce ne însoţeşte şi ne cheamă astăzi să ieşim din întunericul păcatului, al necredinţei şi al urii, pentru a gusta adevărata pace şi bucurie ce reiese din credinţa în Dumnezeul păcii şi al armoniei dintre popoare.

Dând curs invitaţiei Bisericii şi a Sfântului Părinte, reînnoim acum, în preajma marii sărbători a Maicii Domnului - ocrotitoarea diecezei noastre, patroana catedralei noastre şi inima sanctuarului de la Cacica -, invitaţia noastră de a marca plini de însufleţire acest moment de mare încărcătură spirituală şi de a exprima această credinţă şi bucurie, îndreptându-ne cu toţii spre toate bisericile noastre, mai ales cele dedicate ei, pentru a o întâlni pe Maria ce a vegheat şi veghează pentru noi, arătându-ne faţa sa cea iubitoare şi ocrotirea ei de mamă.

În acest spirit de comuniune cu Sfântul Părinte papa Francisc, cu toţi episcopii şi preoţii, dar mai ales în comuniune cu nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, arhiepiscop Miguel Maury Buendia - care va fi în periaoda 11-16 august 2017 în dieceza noastră şi care vrea să ni se alăture ca pelerin al credinţei şi al cinstirii Maicii Domnului de la Cacica, venind cu bucurie la sanctuarul nostru -, aşteptăm cu mare bucurie acest binecuvântat moment să o înconjurăm pe mama noastră cerească şi să-i arătăm iubirea noastră filială.

Invitaţie
la ieşirea în întâmpinarea Maicii Domnului, care ne dă întâlnire la Cacica

În acest scop adresez tuturor, cu această scrisoare pastorală, invitaţia de a ieşi în întâmpinare preacuratei Fecioare Maria, pornind spre Cacica, toţi fiii ei, pentru a trăi împreună bucuria sărbătorii Maicii Domnului Înălţate la Cer, chiar în grădina ei din România, şi mai mult în grădina noastră, din Dieceza de Iaşi, lângă sanctuarul ei din Cacica. Vrem să o facem ca un act comun de cinstire, înscriind gândul şi dorinţa noastră în seria evenimentelor centenarului apariţiilor de la Fatima. Atunci şi acolo cei trei copilaşi, cei trei mesageri curaţi şi nevinovaţi, Francisc, Iacinta şi Lucia, cu sufletul lor inocent şi plin de iubire, au deschis un lung şi nesfârşit drum, un pelerinaj pentru a putea întâlni mângâierile ei de mamă iubitoare.

Aşadar, îndreptăm apelul nostru către voi toţi, dragi copii şi tineri ai diecezei noastre, ca însoţiţi de preoţii voştri, dar şi de cei care-i ajută în drumul vostru spiritual, să participaţi pe jos - după o lungă tradiţie -, cu bicicletele pe drumul specificat de organizatori, cu maşinile ori cu trenul ca întotdeauna, la pelerinajul special la Cacica, pelerinaj la care şi-a exprimat dorinţa de a fi prezent şi a vă întâmpina chiar nunţiul nostru apostolic, care nu numai că va dori să vă vadă, ci va avea bucuria să vă binecuvânteze pe toţi, în numele Sfântului Părinte.

La sfânta Liturghie din seara de 14 august, destinată copiilor, ministranţilor, tinerilor, seminariştilor şi persoanelor consacrate din dieceza noastră, îl vom putea înconjura pe Înaltul pelerin ce va prezida această Liturghie specială cu voi toţi, micii şi inimoşii pelerini, amintind tocmai întâlnirea Maicii Domnului de la Fatima cu cei trei copilaşi ce vor şi acum să vă vorbească despre bucuria întâlnirii cu ea, mama cea bună a tuturor.

În acest sens, Oficiul pentru Pastoraţia Copiilor şi Tinerilor, coordonat de pr. Felix Roca, şi responsabilii cu grupul ministranţilor, ai Oficiului pentru Vocaţii, ai Oficiului pentru Pastoraţia Universitară, ai Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară vor orândui toate şi vor mobiliza pe toţi copiii şi tinerii, cei ce o iubesc pe Maica Domnului, la o participare vie la acest moment al Mariei.

Părinţii rectori şi directori din seminariile şi şcolile din dieceză vor avea grijă ca un număr cât mai mare de tineri să ia parte la aceste momente înălţătoare. Fraţii şi surorile din diferitele case călugăreşti sunt aşteptaţi cu tinerii şi tinerele ce aspiră la viaţa consacrată şi care doresc să o cunoască pe Maria, modelul tuturor celor chemaţi mai aproape de Isus, adică în compania sa. Aşteptăm cu bucurie diferitele coruri ale copiilor şi tinerilor, precum şi fanfara copiilor din Gherăeşti, ce va însoţi cântarea micilor şi marilor pelerini.

Rectorul sanctuarului din Cacica, însoţit de colaboratorii săi, se va îngriji de crearea cadrului cerut pentru efectuarea procesiunii spre sanctuar.

Programul va fi anunţat şi prin site-ul episcopiei şi va fi stabilit în colaborare cu Oficiul pentru Pastoraţia Copiilor şi a Tinerilor, cu Oficiul pentru Viaţa Consacrată şi cu cei ce împlinesc o misiune pentru formarea viitorilor membri activi ai Bisericii.

Participând cu vie credinţă şi interes deosebit la acest pelerinaj la Maica Domnului de la Cacica, vom putea să fim cu toţii, în acest an jubiliar, mai aproape de mama noastră cerească, ce nu ar putea uita niciodată pe niciunul dintre fii săi şi fraţii lui Isus.

Azi venim, o, Fecioară,
lângă al tău sfânt altar;
lupta nu ne-nfioară
când ne-ajuţi cu-al tău har.

Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de sus!

+ Petru Gherghel, episcop de Iaşi