Scrisoare pastorală

Cacica, loc privilegiat al întâlnirii omului cu Dumnezeu

În toată lumea catolică, în toate diecezele și țările, există locuri privilegiate în care omul se întâlnește mai ușor cu Dumnezeu și simte mai pregnant ocrotirea Mamei cerești.

În Dieceza noastră de Iași, un astfel de loc este sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Bunicii și străbunicii noștri au prețuit mult acest loc și au făcut eforturi mari, unii chiar ani la rând și în condiții mult mai grele ca astăzi, ca la 15 august să ajungă la Cacica și acolo să trăiască momente spirituale de neuitat.

Dintotdeauna omul a fost însetat de Dumnezeu. Setea de Dumnezeu este sădită chiar de Dumnezeu în inima omului. Viața noastră spirituală există numai în măsura în care realizăm un raport personal cu Dumnezeu. Cel care merge la Cacica, dar nu ca turist, ci ca pelerin, se întoarce acasă îmbogățit sufletește, după ce a făcut aici experiența întâlnirii cu Dumnezeu, prin Preacurata Fecioară Maria.

Maica Domnului de Cacica este acea făptură minunată care, venerată și chemată stăruitor în ajutor, mijlocește pentru noi haruri îmbelșugate de la Fiul ei Isus. Pelerinii veniți la Cacica din toate colțurile țării și chiar de peste hotare simt în acest loc sfânt că formează o singură familie, în care Tată este Dumnezeu, Frate, Isus Cristos, însuflețitor, Duhul Sfânt, iar Sfânta Fecioara Maria, adevărată Mamă cerească.

Impresionantă, în fiecare an, este procesiunea cu lumânări aprinse și cu recitarea sfântului rozariu din ajunul sărbătorii, noaptea la ora 22.00. Vă așteptăm cu drag.

La Cacica pelerinii, însuflețiți de vie credință și aprinși de dragoste sfântă, experimentează cuvintele sfântului Bernard: "Nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta."

Veniți copii la Maria! Veniți copii ai Mariei la Cacica!

Iată îndemnul pe care vi-l face stăruitor noul vostru păstor, pus în fruntea Diecezei, episcopul Iosif. Mergând la Cacica, rugați-vă și pentru el; rugați-vă pentru întreaga sfântă Biserică, pentru sfântul Părinte papa Francisc; rugați-vă în mod special pentru Dieceza noastră de Iași ca să înflorească, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră a tuturor!

Iași, 11 august 2019

PS Iosif Păuleț, episcop de Iași