Scrisoare pastorală

Cacica, loc privilegiat al întâlnirii omului cu Dumnezeu

În toată lumea catolică, în toate diecezele şi ţările, există locuri privilegiate în care omul se întâlneşte mai uşor cu Dumnezeu şi simte mai pregnant ocrotirea Mamei cereşti.

În Dieceza noastră de Iaşi, un astfel de loc este sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Bunicii şi străbunicii noştri au preţuit mult acest loc şi au făcut eforturi mari, unii chiar ani la rând şi în condiţii mult mai grele ca astăzi, ca la 15 august să ajungă la Cacica şi acolo să trăiască momente spirituale de neuitat.

Dintotdeauna omul a fost însetat de Dumnezeu. Setea de Dumnezeu este sădită chiar de Dumnezeu în inima omului. Viaţa noastră spirituală există numai în măsura în care realizăm un raport personal cu Dumnezeu. Cel care merge la Cacica, dar nu ca turist, ci ca pelerin, se întoarce acasă îmbogăţit sufleteşte, după ce a făcut aici experienţa întâlnirii cu Dumnezeu, prin Preacurata Fecioară Maria.

Maica Domnului de Cacica este acea făptură minunată care, venerată şi chemată stăruitor în ajutor, mijloceşte pentru noi haruri îmbelşugate de la Fiul ei Isus. Pelerinii veniţi la Cacica din toate colţurile ţării şi chiar de peste hotare simt în acest loc sfânt că formează o singură familie, în care Tată este Dumnezeu, Frate, Isus Cristos, însufleţitor, Duhul Sfânt, iar Sfânta Fecioara Maria, adevărată Mamă cerească.

Impresionantă, în fiecare an, este procesiunea cu lumânări aprinse şi cu recitarea sfântului rozariu din ajunul sărbătorii, noaptea la ora 22.00. Vă aşteptăm cu drag.

La Cacica pelerinii, însufleţiţi de vie credinţă şi aprinşi de dragoste sfântă, experimentează cuvintele sfântului Bernard: "Nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta."

Veniţi copii la Maria! Veniţi copii ai Mariei la Cacica!

Iată îndemnul pe care vi-l face stăruitor noul vostru păstor, pus în fruntea Diecezei, episcopul Iosif. Mergând la Cacica, rugaţi-vă şi pentru el; rugaţi-vă pentru întreaga sfântă Biserică, pentru sfântul Părinte papa Francisc; rugaţi-vă în mod special pentru Dieceza noastră de Iaşi ca să înflorească, spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea noastră a tuturor!

Iaşi, 11 august 2019

PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi