Peregrinatio Mariae - Hălăuceşti

"Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu mântuitorul meu" - aşa s-a exprimat Maica Neprihănită când a primit vestea că ea îl va zămisli şi îl va naşte pe Isus. Inima sa era plină de bucuria prezenţei Domnului, după cum a salutat-o îngerul: "Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine...".

În pelerinajul său pe uliţele Diecezei de Iaşi, iată că în zilele de 8-11 decembrie 2013, din voia Domnului, a poposit la ea acasă, la Hălăuceşti. Spunem aceasta întrucât biserica se află sub patronajul său şi din anul 1986, fiind an marian, această biserică a fost declarată "biserică de pelerinaj".

Bucuria noastră a fost mare în ajunul solemnităţii "Neprihănitei Zămisliri" când episcopul Petru Gherghel ne-a adus-o pe Maica Neprihănită prin icoana miraculoasă de la Cacica. Împreună cu Preasfinţia sa a concelebrat un număr mare de preoţi în biserica plină ochi de credincioşi iubitori ai Maicii Domnului.

Zilele au fost rodnice, predicatorii s-au întrecut în a-l lăuda pe Dumnezeu prin Maica Neprihănită. Ecoul acestor minunate zile va vibra mult timp de acum înainte în inima credincioşilor care s-au înfruptat cu prisosinţă din abundenţa spirituală oferită.

Mulţumim Domnului prin Maica sa şi a noastră pentru aceste clipe de neuitat pe care ni le-a hărăzit prin prezenţa sa binecuvântată.

Mai multe imagini puteţi vedea în [ albumul foto ]

Pr. Paul Bulai, OFMConv.